Socialstyrelsen

Termbanken


Term: DDD
Termstatus: rekommenderad
Definition: förmodad genomsnittlig dygnsdos då läkemedel används av en vuxen vid läkemedlets huvudindikation
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: Om möjligt anges DDD i mängd aktiv substans. När det inte är möjligt anges DDD i antal enheter, dvs. tabletter, milliliter etc. DDD klassificeras efter internationella terapitraditioner. Vissa läkemedel, t.ex. hudkrämer, saknar DDD.
DDD står för defined daily doses.
Ämnesområde: Läkemedel