Socialstyrelsen

Termbanken


Term: tredje man
Termstatus: rekommenderad
Jämför: blockering av personuppgifter
Definition: någon annan än den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsombudet, personuppgiftsbiträdet och sådana personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar har befogenhet att behandla personuppgifter
Källa till definition: 3 § personuppgiftslagen (1998:204)
Beslutad: Beslutad 2003
Ämnesområde: Roller