Socialstyrelsen

Termbanken


Term: DDD/1000 invånare och dag
Termstatus: rekommenderad
Synonymer: DDD/TIND
Definition: antal dygnsdoser fördelat på befolkningen
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: Antalet dygnsdoser av det aktuella läkemedlet som genomsnittligt sett kan sägas konsumeras av en given del av befolkningen, i detta fall 1000 invånare, i det aktuella området.
DDD står för defined daily doses.
Ämnesområde: Läkemedel