Socialstyrelsen

Termbanken


Term: provförpackning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: startförpackning
Definition: se startförpackning
Beslutad: Beslutad 2003
Ämnesområde: Läkemedel