Socialstyrelsen

Termbanken


Term: synonymt läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Jämför: generiskt läkemedel
Definition: se under anmärkning till generiskt läkemedel
Beslutad: Beslutad 2003
Ämnesområde: Läkemedel