Socialstyrelsen

Termbanken


Term: drabbad
Termstatus: rekommenderad
Jämför: patient
Definition: person som varit utsatt för traumatisk upplevelse
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: Upplevelsen kan vara såväl psykisk som fysisk.
Ämnesområde: Katastrofmedicin