Socialstyrelsen

Termbanken


Term: helikopterlandningsplats
Termstatus: rekommenderad
Definition: plats där det är möjligt för helikopter att landa och starta
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: Inom ett skadeområde ansvarar räddningsledaren för att utse helikopterlandningsplats.
Ämnesområde: Katastrofmedicin