Socialstyrelsen

Termbanken


Term: psykologisk debriefing
Termstatus: rekommenderad
Jämför: avlastningssamtal
psykosocialt omhändertagande
Definition: systematisk genomgång i grupp eller individuellt av intryck och reaktioner, 1-3 dygn efter en kritisk händelse
Beslutad: Beslutad 2003
Ämnesområde: Katastrofmedicin