Socialstyrelsen

Termbanken


Term: psykosocialt omhändertagande
Termstatus: rekommenderad
Jämför: avlastningssamtal
psykologisk debriefing
Definition: psykologiskt, psykiatriskt och socialt stöd som ges till drabbad för att förebygga negativa efterverkningar
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: I det psykosociala omhändertagandet ingår också att identifiera riskpersoner med reaktioner som behöver remitteras till sjukhusets ordinarie verksamhet.
Ämnesområde: Katastrofmedicin