Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedelsbiverkning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: läkemedelshantering
läkemedelshanteringsfel
läkemedelsrelaterat problem
off label-användning
Definition: ogynnsam och oavsedd reaktion på ett läkemedel
Beslutad: Senast beslutad 2015
Anmärkning: Biverkningar förekommer även i samband med andra behandlingar. När det av sammanhanget är tydligt att det är läkemedelsbiverkning som avses används ofta uttrycket biverkning.

Läkemedelsbiverkningar kan upp-komma vid användning enligt godkänd produktinformation, men också vid exempelvis off label-användning och till följd av läkemedelshanteringsfel.

Jämför med Läkemedelsverkets före-skrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel.

Den engelska termen för begreppet är adverse drug reaction (ADR). Denna term används emellertid också i en snävare bemärkelse och omfattar då ogynnsamma effekter som uppstår vid sådan dosering av läkemedel som anses vara normal för medicinska ändamål.
Ämnesområde: Läkemedel