Socialstyrelsen

Termbanken


Term: riskanalys
Termstatus: rekommenderad
Definition: systematisk identifiering och bedömning av risker i ett visst sammanhang
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: I riskanalys ingår:
riskinventering
uppskattning av sannolikheten för att den befarade händelsen eller situationen ska inträffa eller uppstå.
bedömning av konsekvenserna av den befarade händelsen eller situationen
Ämnesområde: Allmänna begrepp