Socialstyrelsen

Termbanken


Term: smittskyddsläkare
Termstatus: rekommenderad
Definition: läkare med epidemiologiskt ansvar för smittskyddet inom ett geografiskt område
Beslutad: Beslutad 2003
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller