Socialstyrelsen

Termbanken


Term: öppenvårdsbesök
Termstatus: rekommenderad
Jämför: mottagningsbesök
hembesök
Definition: vårdkontakt inom öppen vård som innebär fysiskt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal
Beslutad: Senast beslutad 2017
Anmärkning: Det finns olika sätt att kategorisera öppenvårdsbesök. En indelning kan t.ex. göras efter
- var öppenvårdsbesöket sker: mottagningsbesök, eller hembesök
- om det är ett planerat eller oplanerat öppenvårdsbesök
- vilken personalkategori som patienten möter: läkarbesök, distriktssköterskebesök eller sjukgymnastbesök etc.

För vad som ska journalföras, se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: HSLF-FS 2016:40.

För regelverk och anvisningar till SKL:s verksamhetsstatistik, se: https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/ekonomiochverksamhetsstatistik/landstingekonomiochverksamhet/insamlingverksamhetsstatistik.1345.html
Diagram: Vårdkontakter
Vårdkontakt i öppen vård
Ämnesområde: Vårdkontakter