Socialstyrelsen

Termbanken


Term: besöksorsak
Termstatus: rekommenderad
Definition: orsak som hälso- och sjukvårdspersonal anger för patients öppenvårdsbesök
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Vårdkontakter