Socialstyrelsen

Termbanken


Term: brevkontakt
Termstatus: rekommenderad
Jämför: distanskontakt
Definition: Definition saknas, se anmärkningen till distanskontakt.
Beslutad: Senast beslutad 2017
Ämnesområde: Vårdkontakter