Socialstyrelsen

Termbanken


Term: enskilt öppenvårdsbesök
Termstatus: rekommenderad
Jämför: teambesök
gruppbesök
familjebesök
Definition: öppenvårdsbesök under vilket en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Vårdkontakter