Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hembesök
Termstatus: rekommenderad
Jämför: hemsjukvårdsbesök
öppenvårdsbesök
Definition: (inom hälso- och sjukvård:) öppenvårdsbesök i patients bostad eller motsvarande
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Skilj från hemsjukvårdsbesök som hänförs till hemsjukvård.

I den nationella statistiken räknas öppenvårdsbesök, t.ex. vid akut sjukdom hos patient som erhåller hemsjukvård men där orsaken inte omfattas av vård- och omsorgsplanen, som hembesök.

I den nationella statistiken räknas endast hembesök som har dokumenterats i patientens journal.
Diagram: Vårdkontakter
Vårdkontakt i öppen vård
Ämnesområde: Vårdkontakter