Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hemsjukvårdsbesök
Termstatus: rekommenderad
Jämför: hembesök
öppenvårdsbesök
Definition: vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Skilj från hembesök som hänförs till öppen vård.

I den nationella statistiken räknas endast hemsjukvårdsbesök som har dokumenterats i patientens journal.
Diagram: Vårdkontakter
Vårdkontakt i öppen vård
Ämnesområde: Vårdkontakter