Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hemvård
Termstatus: rekommenderad
Definition: vård och omsorg när den ges i den enskildes bostad eller motsvarande
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Avser hemsjukvård och hemtjänst.
Diagram: Hemtjänst
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård