Socialstyrelsen

Termbanken


Term: sjuktransportorganisation
Termstatus: rekommenderad
Definition: organisation för att till och från sjukhus eller läkare transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet
Källa till definition: 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Beslutad: Senast beslutad 2008
Anmärkning: Den transport som utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet benämns sjuktransport.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård