Socialstyrelsen

Termbanken


Term: konsultation
Termstatus: rekommenderad
Jämför: remiss
Definition: vårdkontakt där patienten bedöms av hälso- och sjukvårdspersonal från annat medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande) och där vårdansvaret kvarstår hos remitterande hälso- och sjukvårdspersonal
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Vårdkontakter