Socialstyrelsen

Termbanken


Term: mottagningsbesök
Termstatus: rekommenderad
Jämför: öppenvårdsbesök
Definition: öppenvårdsbesök på vårdenhet
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: I den nationella statistiken räknas endast mottagningsbesök som har dokumenterats i patientens journal.
Diagram: Vårdkontakter
Vårdkontakt i öppen vård
Ämnesområde: Vårdkontakter