Socialstyrelsen

Termbanken


Term: oplanerat öppenvårdsbesök
Termstatus: rekommenderad
Jämför: planerat öppenvårdsbesök
Definition: öppenvårdsbesök för vilket tid inte har avtalats
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Oplanerat öppenvårdsbesök är en administrativ benämning.

I den nationella statistiken räknas endast oplanerade öppenvårdsbesök som har dokumenterats i patientens journal.
Diagram: Vårdkontakter
Ämnesområde: Vårdkontakter