Socialstyrelsen

Termbanken


Term: oplanerat vårdtillfälle
Termstatus: rekommenderad
Jämför: planerat vårdtillfälle
Definition: vårdtillfälle för vilket tid inte har avtalats
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Oplanerat vårdtillfälle är en administrativ benämning.
Diagram: Vårdkontakter
Ämnesområde: Vårdkontakter