Socialstyrelsen

Termbanken


Term: permission
Termstatus: rekommenderad
Definition: överenskommelse mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal om att patienten lämnar vårdenheten för viss tid under vårdtillfället
Beslutad: Beslutad 2004
Diagram: Vårdtillfälle
Ämnesområde: Vårdkontakter