Socialstyrelsen

Termbanken


Term: planerat öppenvårdsbesök
Termstatus: rekommenderad
Jämför: oplanerat öppenvårdsbesök
Definition: öppenvårdsbesök för vilket tid har avtalats
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Planerat öppenvårdsbesök är en administrativ benämning.

I den nationella statistiken räknas ett öppenvårdsbesök som planerat oberoende av när tid avtalats.

I den nationella statistiken räknas endast planerade öppenvårdsbesök som har dokumenterats i patientens journal.
Diagram: Vårdkontakter
Ämnesområde: Vårdkontakter