Socialstyrelsen

Termbanken


Term: planerat vårdtillfälle
Termstatus: rekommenderad
Jämför: oplanerat vårdtillfälle
Definition: vårdtillfälle för vilket tid har avtalats
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Planerat vårdtillfälle är en administrativ benämning.

I den nationella statistiken räknas ett vårdtillfälle som planerat oberoende av när tid avtalats.
Diagram: Vårdkontakter
Ämnesområde: Vårdkontakter