Socialstyrelsen

Termbanken


Term: poliklinisk operation
Termstatus: rekommenderad
Jämför: mottagningsbesök
Definition: mindre omfattande kirurgisk åtgärd där patienten inte har behov av postoperativ övervakning
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård