Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdbegäran
Termstatus: rekommenderad
Definition: begäran om erhållande av hälso- och sjukvård
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Vårdbegäran kan göras för egen eller annans räkning.

Exempel: tidsbeställning, akut öppenvårdsbesök, remiss.
Ämnesområde: Vårdkontakter