Socialstyrelsen

Termbanken


Term: personkrets
Termstatus: rekommenderad
Definition: grupp av personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Källa till definition: Baserad på 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Beslutad: Senast beslutad 2008
Ämnesområde: Socialtjänst