Socialstyrelsen

Termbanken


Term: remiss
Termstatus: rekommenderad
Definition: handling som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård