Socialstyrelsen

Termbanken


Term: specialiserad vård
Termstatus: rekommenderad
Jämför: primärvård
Definition: hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: I den nationella statistiken hänförs åtgärder av läkare som upprätthåller funktionen som annan specialist än specialist i allmänmedicin till specialiserad vård. Detta gäller inom såväl offentlig som privat verksamhet.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård