Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårddag
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vårdtid
Definition: dygn eller del av dygn under ett vårdtillfälle
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: I den nationella statistiken räknas varje påbörjat dygn som en vårddag.

I den nationella statistiken exkluderas hela permissionsdygn från antalet vårddagar.

Observera skillnaden mellan begreppet vårddag och begreppet vårdtid.
Diagram: Vårdtillfälle
Ämnesområde: Vårdkontakter