Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdkontakt
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vårdtillfälle
öppenvårdsbesök
hemsjukvårdsbesök
distanskontakt
Definition: kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs
Beslutad: Senast beslutad 2017
Anmärkning: Exempel på vårdkontakter är vårdtillfälle, öppenvårdsbesök, hemsjukvårdsbesök och distanskontakt.
Diagram: Vårdkontakter
Vårdtillfälle
Vårdkontakt i öppen vård
Ämnesområde: Vårdkontakter