Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vård- och omsorgsplanering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vård- och omsorgsplan
Definition: utformande av vård- och omsorgsplan
Beslutad: Beslutad 2004
Diagram: Planer
Ämnesområde: Planer