Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdprogram
Termstatus: rekommenderad
Definition: riktlinjer för hälso- och sjukvård för en viss grupp av patienter
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Exempel på en patientgrupp som omfattas av vårdprogram är diabetespatienter.
Vårdprogram kan vara lokala, regionala och nationella.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård