Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdteam
Termstatus: rekommenderad
Definition: grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser och med uppgift att svara för vård av enskild patient eller grupp av patienter
Beslutad: Beslutad 2004
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller