Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdtid
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vårddag
utskrivning från sluten vård
inskrivning i sluten vård
Definition: tid under vilken ett vårdtillfälle äger rum
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: I den nationella statistiken räknas vårdtid i antal dagar.

I den nationella statistiken beräknas vårdtid som utskrivningsdatum minus inskrivningsdatum. När in- och utskrivning sker samma dag räknas vårdtiden som noll dagar.

I den nationella statistiken inkluderas permission i vårdtid.
Diagram: Vårdtillfälle
Ämnesområde: Vårdkontakter