Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdtillfälle
Termstatus: rekommenderad
Jämför: inskrivning i sluten vård
utskrivning från sluten vård
vårdkontakt
Definition: vårdkontakt i sluten vård
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Vårdtillfälle avgränsas av in- och utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande).

I den nationella statistiken ligger utskrivning till grund för beräkning av antal vårdtillfällen under året.
Diagram: Vårdkontakter
Vårdkontakt i öppen vård
Vårdtillfälle
Ämnesområde: Vårdkontakter