Socialstyrelsen

Termbanken


Term: placeringskommun
Termstatus: rekommenderad
Jämför: folkbokföringskommun
vistelsekommun
bosättningskommun
ansvarig kommun
kostnadsansvarig kommun
Definition: den kommun som beslutat om en viss persons vistelse i annan kommun i familjehem, hem för vård eller boende, särskilt boende för äldre eller boende med särskild service
Källa till definition: Baserad på 16 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453)
Beslutad: Beslutad 2004
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Levnomst.pdf
Ämnesområde: Personuppgifter