Socialstyrelsen

Termbanken


Term: återbesök
Termstatus: rekommenderad
Definition: öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/ motsvarande), vårdcentral eller motsvarande
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Vårdkontakter