Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdnad
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vårdnadshavare
förmyndare
Definition: juridisk rätt och skyldighet att sörja för barnets person och att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter samt att företräda barnet i sådana angelägenheter
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Juridik