Socialstyrelsen

Termbanken


Term: närstående
Termstatus: rekommenderad
Jämför: anhörig
Definition: person som den enskilde anser sig ha en nära relation till
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller