Socialstyrelsen

Termbanken


Term: anhörig
Termstatus: rekommenderad
Jämför: närstående
Definition: person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller