Socialstyrelsen

Termbanken


Term: boendestöd
Termstatus: rekommenderad
Jämför: bistånd
Definition: bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Till särskilda målgrupper hör bl.a. personer med funktionsnedsättning eller missbruksproblem. Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett normalt vardagsliv.
Diagram: Insatser
Ämnesområde: Insatser