Socialstyrelsen

Termbanken


Term: funktionstillstånd
Termstatus: rekommenderad
Synonymer: hälsotillstånd
Definition: tillstånd hos en persons kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt förmåga till aktivitet och delaktighet
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Jfr Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF.
Ämnesområde: Vård och omsorg