Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hälsotillstånd
Termstatus: avrådd
Kommentar: Termen hälsotillstånd är avrådd för detta begrepp, används i annan betydelse.
Synonymer: funktionstillstånd
Definition: tillstånd hos en persons kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt förmåga till aktivitet och delaktighet
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Jfr Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF.
Ämnesområde: Vård och omsorg