Socialstyrelsen

Termbanken


Term: bedömning
Termstatus: rekommenderad
Definition: åtgärd i form av ett omdöme grundat på insamlad information
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Exempel: biståndsbedömning, funktionsbedömning.
Ämnesområde: Handläggning