Socialstyrelsen

Termbanken


Term: assistansersättning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: personlig assistans
Definition: se under anmärkning till personlig assistans
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Insatser