Socialstyrelsen

Termbanken


Term: personnummer
Termstatus: rekommenderad
Jämför: samordningsnummer
reservnummer
Definition: enhetligt utformat unikt person-id registrerat i folkbokföringen
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: En person som inte är eller har varit folkbokförd får efter begäran från en myndighet tilldelas ett särskilt nummer (samordningsnummer).

Jfr http://skatteverket.se
Diagram: Personuppgifter
Ämnesområde: Personuppgifter